Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Bobi - nova lica grickalica“


Članak 1.


Svrha priređivanja nagradnog natječaja


Priređivač nagradnog natječaja „Bobi - nova lica grickalica“ je Filir d.o.o., Vijeća Europe 36, 32000 Vukovar, OIB: 66118697525 (u daljnjem tekstu: Organizator). Nagradni natječaj priređuje se u cilju promidžbe branda Bobi. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.


Članak 2.


Trajanje nagradnog natječaja


Nagradni natječaj traje od 6. svibnja 2019. godine do 2. lipnja do 23:59. Proglašenje dobitnika: 5. lipnja 2019.


Članak 3.


Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju


Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika priređivača kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).


Članak 4.


Kako sudjelovati u nagradnom natječaju


Sudionik nagradnog natječaja treba učitati jednu svoju fotografiju, koja uključuje neku od Bobi grickalica i osobu, na landing page Bobi (www.bobi.hr) te kroz sustav skupiti što više lajkova na svojoj fotografiji do 2. lipnja 2019. godine do 23:59 kada službeno završava nagradni natječaj. Naš stručni žiri nagradit će ukupno 35 sudionika nagradnog natječaja, od sto sudionika nagradnog natječaja sa najvećim brojem lajkova, koji su objavili svoje fotografije na stranici Bobi.


Korisnici tijekom trajanja natječaja mogu učitat samo jednu svoju fotografiju na landing page Bobi.


Sudionik natječaja objavom fotografije potvrđuju da ona predstavlja njegovo autorsko djelo te da nije preuzeta s internetskih stranica, društvenih mreža ili drugih izvora. Fotografije za koje postoji sumnja da nisu autorske ili da su preuzete s internetskih stranica ili drugih izvora Organizator je ovlašten isključiti iz nagradnog natječaja.


Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja, navode ili prikazuju proizvode konkurencije i sl.) bit će odmah uklonjeni i isključeni iz nagradnog natječaja.


Članak 5.


Diskvalifikacija


Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima:


1. Ukoliko poslane fotografije ili tekstovi nisu u skladu s definiranim smjernicama natječaja

2. Ako sudionik pošalje fotografiju na koju nema pravo korištenja.

3. Organizator će također diskvalificirati natjecatelja za kojeg se utvrdi da je povrijedio pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom fotografija.

4. Ukoliko Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.

5. Ukoliko vlasnik ili vlasnici odabranih fotografija ne unesu potpune i točne osobne podatke i adresu, prilikom prijave fotografije na nagradni natječaj, te iste ne jave u roku od 36 sati od objave dobitnika nagradnog natječaja.

6. Ukoliko slika prikazuje proizvod koji se podrazumijeva kao konkurencija proizvodima Organizatora.

7. Iz nekog drugog razloga za koji Organizator ili Administrator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.


Članak 6.


Fond nagrada


Stručni žiri će odabrati 35 sudionika nagradnog natječaja koji će osvojiti nagrade, od sto sudionika nagradnog natječaja koji imaju najveći broj lajkova na svojim fotografijama, učitanim na landing page-u Bobi web stranice za vrijeme trajanja nagradnog natječaja.


Glavne nagrade:


1. CityCoco električni skuter 1x

2. Smartphone Samsung Galaxy S9 - 1x

3. Denver Hoverboard 1x

4. HP 250 G6 laptop - 1x

5. LG Smart TV 32" x1

6. 30x Bobi poklon paket.


Članak 7.


Odabir dobitnika nagradnog natječaja


Stručni žiri će od sto fotografija, objavljenih na landing page-u Bobi sa najvećim brojem lajkova, odabrati 35 fotografija koje će osvojiti nagrade uzimajući u obzir prilikom nagrađivanja kreativnost sudionika nagradnog natječaja a ne količinu lajkova prikupljenih na svojim fotografijama. Odluka žirija je konačna i nema mogućnosti žalbe na istu.


Rezultati nagradnog natječaja će biti objavljeni 5. lipnja 2019. godine na Facebook i web stranici www.bobi.hr, a dobitnici će biti kontaktirani privatnom porukom ukoliko su ostavljeni podaci prilikom prijave na nagradni natječaj, točni i potpuni. Ukoliko podaci nisu točni, dobitnici se moraju javiti u roku od 36 sati s točnim osobnim podacima.


Članak 8.


Općenito o nagradama i dobitnicima


Nagradu nije moguće zamijeniti za novac ili bilo koju drugu nagradu. Prijenos nagrada na treću osobu nije moguć. Jedna osoba može osvojiti samo jednu od navedenih nagrada.


Organizator nagradnog natječaja pridržava pravo da ne dodijeli nagradu ako se utvrdi da je korisnik u nagradnom natječaju sudjelovao u suprotnosti s pravilima i uvjetima nagradnog natječaja.


Preuzimanje nagrade: Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku. Ako se dobitnik ne javi u roku od 10 dana od proglašenja dobitnika radi dogovora oko preuzimanja nagrade, Organizator nagradnog natječaja pridržava pravo da dobitnika poništi i izabere novog dobitnika.


Članak 9.


Nepodijeljene nagrade


U slučaju da se u nagradni natječaj uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, Stručni žiri organizatora dodijelit će broj nagrada jednak broju sudionika ili manji ukoliko pristigle fotografije ne zadovoljavaju uvjete natječaja.


Članak 10.


Publicitet


Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.


Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi korisnici koji učitaju svoje fotografije i tekstove u web landing page Bobija suglasni su da Organizator te fotografije trajno zadrži na službenoj web stranici (http://www.bobi.hr) te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski i teritorijalno neograničeno.


Prihvaćanjem ovih pravila, sudionik pristaje biti obaviješten marketinškim porukama (uključujući e-mail, banner i komunikaciju na društvenim mrežama) o tijeku ovog natječaja.


Članak 11.


Dana 25.05.2018. godine na snagu je stupila General Dana Protection Regulation (GDPR). Regulativa koja uređuje područje zaštite osobnih podataka. Za vrijeme trajanja nagradnog natječaja s podacima sudionika i dobitnika Organizator će se odnositi s povećanom pažnjom i iste koristiti u svrhu objave dobitnika i dostave nagrade. Slijedom navedenog nakon provedenog nagradnog natječaja podaci će se obrisati. U slučaju dodatnih pitanja sudionici se mogu obratiti Organizatoru odnosno odgovornoj osobi za zaštitu osobnih podataka u gdpr@filir.hr


Članak 12.


Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik također daje suglasnost da Organizator njegove osobne podatke pohrani u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Po završetku nagradnog natječaja ta se suglasnost može povući u svakom trenutku.


Članak 13.


Uvjeti pod kojima se nagradni natječaj može prekinut


Organizator zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja nagradni natječaj u slučaju više sile, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole Organizatora, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba nagradnog natječaja. Organizator ima pravo promijeniti pravila za vrijeme trajanja natječaja.


Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije povezan s društvenim mrežama Instagram i Facebook. Instagram i Facebook ne sponzorira, ne podržava i ne organizira ovaj nagradni natječaj. Sve informacije i nagrade osigurava Bobi.


Članak 14.


Odgovornosti


Organizator ne preuzima odgovornosti za:


1. bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;

2. (ne)funkcioniranje Interneta, stranice www.bobi.hr i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;

3. postavljene fotografije na stranici od strane natjecatelja, koji jamče da imaju suglasnost od svih osoba koje se nalaze na fotografiji te da postavljanjem iste neće biti povrijeđena prava osobnosti tih osoba.

4. ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba. Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja. Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.


Povratak na početnu stranicu